Hide
Earn under R350,000? Click here to see why you still need to file to get your Tax Refund.
CLOSE
Get SARS Tax Deadlines in your Inbox
 

We'll tell you when you need to file, along with tax tips and updates.
Try Tim Now

Ander inkomste

Posted 11 November 2014 under Tax Questions


Blog Categories


Ask TaxTim

Got a question you want answered about tax?

Visit our helpdesk →
Ek het my opgaaf gister begin. Ek ontvang jaarliks 'n trustee vergoeding wat nie deel is van my ander inkomstes waarvoor ek 'n opgawe kry nie. Ek het die ja blokkie getik wat vir my vra of ek enige ander inkomste het behalwe bogenoemde opgawes.Waar vul ek nou daardie opgawe in by inkomstes? Daar is 'n blokkie wat oa praat van profesionele werk gedoen, is dit daar wat ek dit moet invul.DankieKobie.

This entry was posted in Tax Questions and tagged . Bookmark the permalink.

TaxTimTaxTim says:
11 November 2014 at 20:41

Yes you would complete this extra income in that block under the other income when it asks about OTHER income in that section.


Get SARS Tax Deadlines in your Inbox
 

We'll tell you when you need to file, along with tax tips and updates.

Blog Categories


Ask TaxTim

Got a question you want answered about tax?

Visit our helpdesk →